Pomysł na blog, jego nazwę oraz na tekst książki jest oryginalnym pomysłem autorki Luavinda von Degaaris i podlega ochronie prawnej (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
Jakiekolwiek kopiowanie, adaptacja zarówno pomysłu, jak i poszczególnych losów opisanych postaci, charakterystyk osób opisanych w rozdziałach, publikowanego na blogu fragmentu, czy całości dzieła jest niezgodne z prawem. Używanie cytatów, fragmentów, bądź całego dzieła wymaga wyraźnej zgody autora. Wszelkie zachowania niezgodne z powyższym zastrzeżeniem mogą być przedmiotem ścigania odpowiednich służb i narazić osobę dokonującą takich czynności na odpowiedzialność​ karną, a także kary finansowe.
Data rozpoczęcia powieści: 5 luty 2014
Data otwarcia bloga: 4 maja 2014
Autor posiada wszystkie dokumenty potwierdzające jego działalność. 
 
Zdjęcie użyte w tle bloga zostało przerobione przez autorkę bloga, oryginał pochodzi z portalu WeHeartIt.

Obserwatorzy